Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen

Sachsenhausen

In Oranienburg, 32 kilometer ten noorden van Berlijn, lag in de wijk Sandhausen het concentratiekamp Sachsenhausen. Het kamp is in 1936 door groepen gevangenen, geïnterneerd uit andere kampen, gebouwd. Er zaten Joden, Zigeuners, Jehova's getuigen, criminelen, homoseksuelen en politieke tegenstanders van de Nazi's gevangen. Joden verbleven in aparte barakken in dit kamp. De prominente gevangene Martin Niemöller, Duits protestants predikant die tegen Hitler predikte, zat hier ook gevangen en werd ook apart gehouden. Hij zat 7 jaar gevangen maar overleefde de oorlog. Sachsenhausen kende een systeem voor massavernietiging door middel van de kogel. Naar schatting werden 13000-18000 Russische krijgsgevangenen op deze manier vermoord. In 1943 bouwden de Nazi's een gaskamer die tot februari 1945 zelden gebruikt werd. Alleen in de laatste maanden van de oorlog vergaste de Nazi's duizenden zieke en zwakke gevangenen voordat het kamp geëvacueerd werd. In dezelfde maand werden de meeste gevangenen op een dodenmars door Duitsland gestuurd. Op 27 april werd Sachsenhausen door Sovjettroepen bevrijd. Zij troffen daar 3000 zieke gevangenen aan die te zwak waren om op dodenmars te gaan en aan de gaskamer waren ontkomen.

© Fotografie Menno Sabel