1997-2002  Stichting de Nederlandse Fotovakschool.
Klassieke analoge opleiding vakfotograaf allround, fotojournalistiek, digitale beeldbewerking.


2007  NIDF / Eduard de Kam.
Kleurmanagement.

 

2012  Universiteitsbibliotheek Leiden / Nederlands Fotomuseum Rotterdam.
Docent conservator Herman Maes.
Herkennen en determineren van historische fotografische procedés.

 

2015  Fotomuseum Antwerpen /Jeroen de Wijs.
Introductie cursus daglichtcollodiumzilverdruk (DCZ) Collodium emulsie contactafdruk papier.
Geschiedenis: varianten van daglichtcollodiumzilverdruk.
Chemie: veiligheid in theorie en praktijk, recepten, eigenschappen van de stoffen en laboratoriumtechnieken.
Afdrukken: emulsie maken, coating op papier, drogen en afdrukken.
Verwerking afdruk: afwerking afdruk, spoelen, fixeren en tonen.

 

2016  Gomdruk.nl / Hans de Bruin.
Geschiedenis: varianten van gomdrukken.
Chemie: veiligheid in theorie en praktijk, recepten, eigenschappen van de stoffen en laboratoriumtechnieken.
Afdrukken: emulsie maken, coating op papier, drogen en afdrukken.
Verwerking afdruk: afwerking afdruk, spoelen en fixeren.

2016  Fotomuseum Antwerpen /Jeroen de Wijs.
Introductie cursus Ambrotypie/Ferrotypie
Geschiedenis: Ambrotypie en Ferrotypie,
Chemie: veiligheid in theorie en praktijk, recepten, eigenschappen van de stoffen en laboratoriumtechnieken.
Eénmalig procedé: collodium emulsie maken, coating op glas/aluminium gieten ,sensibiliseren, belichten en ontwikkelen.
Afwerking, spoelen, fixeren en vernissen.

 

2016 Fotomuseum Antwerpen /Jeroen de Wijs.
Gevorderde cursus Ambrotypie / Ferrotypie

Verfijnen technieken voor het maken van collodium emulsie voor het Ambrotypie en Ferrotypie
Chemie: veiligheid in theorie en praktijk, recepten, eigenschappen van de stoffen en laboratoriumtechnieken.
Eenmalig procedé: emulsie maken, coating op glas/aluminium gieten, sensibiliseren, belichten en ontwikkelen.
Afwerking, spoelen, fixeren en vernissen.

 

2016 Fotomuseum Antwerpen /Jeroen de Wijs.
Gevorderde cursus nat collodium negatieven / zoutdruk
Technieken voor het maken van collodium emulsies voor glasnegatieven.
Chemie: veiligheid in theorie en praktijk, recepten, eigenschappen van de stoffen en laboratoriumtechnieken.
Het procedé: emulsie maken, coating op glas gieten, sensibiliseren, belichten en ontwikkelen.
Afwerking, spoelen, fixeren en eventueel her belichten.
Maken van zoutdrukken naar glasnegatieven.
Emulsie bereiden, papier sensibiliseren, belichten en fixeren

 

2017 Fotomuseum Antwerpen/Jeroen de Wijs.
Gevorderde cursus droge plaat collodium negatieven / zoutdruk.
Geschiedenis: droge plaat collodium negatieven
Chemie: varianten van droog gepreserveerde collodium negatieven met hun eigenschappen + focus op tannine-methode.
Droge plaat collodium negatief: Het prepareren van droge plaat collodium negatieven.
Het belichten van de negatieven en de praktijk van de specifieke ontwikkelmethode.
Afwerken door te fixeren en vernissen.
Zoutdrukken: Het maken van zoutdrukken van de collodium negatieven.

 

2018  Polychrome / Kees Brandenburg.
Kooldruk zerochrome
Kooldrukken (carbonprint) maken zonder dichromaat. Met enkele en dubbele overdracht.
Licht gevoelig maken van de emulsie met diazidostilbene.