De links op deze pagina verwijzen naar de verschillende ontwikkelingen en procedés die de chemische fotografie vanaf de uitvinding in 1839 tot nu gekend heeft. De link 'historisch collectie onderzoek' geeft een beschrijving van de herkomst van diverse foto-collecties.

 

Historisch collectie onderzoek

Er zijn legio collecties uit eind 19e en begin 20e eeuw waarvan de herkomst onbekend is. Soms is het mogelijk om na gedegen onderzoek toch na te kunnen gaan  waar een collectie vandaan komt en wanneer het is gemaakt. Dit maakt een collectie waardevoller en kan dan eventueel gebruikt  worden voor historisch onderzoek.

Glasnegatieven

Een van de uitvinders van de fotografie in 1839 in Engeland was de wetenschapper en uitvinder Henry Fox Talbot. Hij is de grondlegger van het negatief / positief procedé die tot aan vandaag de dag gebruikt wordt. In het systeem van Talbot kwamen de foto's (zoutdrukken)  d.m.v. papieren negatieven (Calotype) tot stand. Tijdens de zoektocht naar heldere, scherpere en vooral vlakliggende negatieven werd het negatief op glas ontwikkeld. Eerst het albumine negatief. Daarna kwamen de natte en droge collodiumplaat negatieven en vervolgens het glasnegatief met als bindmiddel gelatine. 

Carte de Visite

Een afbeelding, meestal een portret maar ook wel reproducties van kunstwerken, kerken en historische gebouwen, werden op een kartonnetje geplakt. Oorspronkelijk ging dat om albuminedrukken die nogal de neiging hadden om te gaan krullen. Opgeplakt was dat probleem verholpen maar hiermee was de carte de visites geboren en werd ook mateloos populair. Zo populair zelfs zodat de fotograaf niet alleen met zijn foto maar ook met het in de loop van de jaren rijk versierde karton zijn artistieke vaardigheden aan het publiek kon presenteren.

Fotopapieren

Vanaf de zoutdruk uit 1840 tot aan de moderne PE papieren die vandaag de dag gebruikt worden in de analoge fotografie.